Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-60/17
Temat: Dostawa 10 licencji oprogramowania Commvault, pozwalająca na backup 10 maszyn wirtualnych pracujących na hypervisor FusionSphere w wersji V100R006
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2017-12-08 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Marek Amerski


Termin składania ofert: 08.12.2017 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 08.12.2017 r. o godz. 11:30

Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu.pdf (525 kB)
Formularz OFERTY.pdf (691 kB)
Wzór umowy.pdf (312 kB)
Opis przedmiotu zamówienia.pdf (14 kB)
Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego.pdf (221 kB)
Zasady licytacji.pdf (572 kB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (33 kB)