Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-61/17
Temat: Dostawa przyrządów pomiarowych wraz z przeprowadzeniem szkolenia
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2017-12-11 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026


TERMINY
składanie ofert do 11.12.2017 r. godz. 9:00
otwarcie ofert 11.12.2017. r. godz. 9:30


pliki do pobrania:
Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu.pdf (524 kB)
Załaczni nr 2a do Opisu i zasad, Załacznik nr 1 do Formularza oferty - wykaz cenowy.pdf (287 kB)
Załacznik nr 1 do Opisu i zasad - Opis Przedmiotu zamówienia.pdf (354 kB)
Załacznik nr 2 do Opisu i zasad.pdf (627 kB)
Załacznik nr 3 do Opisu i zasad- ZASADY LICYTACJI.pdf (572 kB)
Załacznik nr 4 do Opisu i zasad - wzór umowy.pdf (448 kB)

Warszawa dn. 11.12.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
do pobrania:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (31 kB)