Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-6/18
Temat: Dostawa i montaż regałów archiwalnych dla ZGN Praga-Południe w 2018 r.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-03-20 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Marek Amerski tel. 22 277 30 28

Termin składania ofert: 15.03.2018 r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 15.03.2018 r. o godz. 12:30

Nowy termin:

Termin składania ofert: 19.03.2018 r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 19.03.2018 r. o godz. 12:30

Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu.pdf (665 kB)
Formularz Oferty.pdf (293 kB)
Opis przedmiotu zamówienia.pdf (95 kB)
Wzór umowy.pdf (246 kB)
Protokół zdawczo odbiorczy.pdf (178 kB)
Zasady licytacji.pdf (569 kB)


Warszawa dn. 14.03.2018 r. Do pobrania: Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania ofert.pdf (49 kB)

Warszawa dn. 20.03.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (39 kB)