Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-6/18
Temat: Dostawa i montaż regałów archiwalnych dla ZGN Praga-Południe w 2018 r.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-03-20 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Marek Amerski tel. 22 277 30 28

Termin składania ofert: 15.03.2018 r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 15.03.2018 r. o godz. 12:30

Nowy termin:

Termin składania ofert: 19.03.2018 r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 19.03.2018 r. o godz. 12:30

Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu.pdf (665 kB)
Formularz Oferty.pdf (293 kB)
Opis przedmiotu zamówienia.pdf (95 kB)
Wzór umowy.pdf (246 kB)
Protokół zdawczo odbiorczy.pdf (178 kB)
Zasady licytacji.pdf (569 kB)


Warszawa dn. 14.03.2018 r.Do pobrania: Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania ofert.pdf (49 kB)

Warszawa dn. 20.03.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (39 kB)