Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-67/17
Temat: Świadczenie usługi polegającej na usuwaniu nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych, sopli lodowych i oblodzenia na rynnach z budynków administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości nr 1, 5, 6 i 7
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Osoba do kontaktu w sprawie: Marek Amerski (22) 27-73-028


Termin składania ofert: 05.01.2018 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 05.01.2018 r. o godz. 11:30


Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu.pdf (525 kB)
Oferta.pdf (694 kB)
Kalkulacja cenowa.pdf (805 kB)
Opis przedmiotu zamówienia.pdf (109 kB)
Wzór umowy.pdf (430 kB)
Wykaz budynków ( AN-1).pdf (149 kB)
Wykaz budynków (AN-5).pdf (111 kB)
Wykaz budynków (AN-6).pdf (159 kB)
Wykaz budynków (AN-7).pdf (176 kB)
Wzór zlecenia.pdf (34 kB)
Wzór miesięcznego zestawienia.pdf (22 kB)
Wzór oświadczenia Wykonawcy.pdf (17 kB)
ZASADY LICYTACJI.pdf (574 kB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (32 kB)