Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-7/18
Temat: Kompleksowe świadczenie usług w zakresie sprzątania szaletów publicznych w lokalizacjach: ul. Łukiska 29 (park ZNICZA), Plac Szembeka 1A, ul. Grochowska 270 (park OPAK)
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Osoba do kontaktu w sprawie: Marek Amerski tel. 22 277 30 28


Termin składania ofert: 28.03.2018 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 28.03.2018 r. o godz. 11:30

Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu.pdf (657 kB)
Opis przedmiotu zamówienia - ul. Łukiska 29 (park ZNICZA).pdf (202 kB)
Opis przedmiotu zamówienia - Pl. Szembeka 1A.pdf (338 kB)
Opis przedmiotu zamówienia - ul. Grochowska 270 (park OPAK).pdf (198 kB)
Formularz Oferty.pdf (859 kB)
Wzór umowy.pdf (329 kB)
Zasady licytacji.pdf (570 kB)


Warszawa, dnia 29.03.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (31 kB)