Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-9/18
Temat: Sukcesywna dostawa wody mineralnej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2018 r.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-04-16 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Marek Amerski tel. 22 277 3028


Termin składania ofert: 16.04.2018 r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 16.04.2018 r. o godz. 12:30

Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu.pdf (523 kB)
Opis przedmiotu zamówienia.pdf (200 kB)
Formularz Oferty.pdf (459 kB)
Załącznik nr 1 do Formularza Oferty - Formularz cenowy.pdf (187 kB)
Wzór umowy.pdf (304 kB)
Zasady licytacji.pdf (567 kB)


Warszawa dnia 16.04.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (33 kB)