Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/D/112/18
Temat: Dostawa bonów towarowych dla pracowników Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga–Południe m.st. Warszawy
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-11-21 godz. 09:00
Termin otwarcia ofert (data i godzina):
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026TERMINY
Termin składania ofert: do 21.11.2018 r. do godz. 9:00
Termin otwarcia ofert: 21.11.2018 r. o godz. 10:00

Warszawa, dnia 13.11.2018 r

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (297 kB)
SIWZ.pdf (704 kB)
Załącznik 1- Formularz oferty.pdf (353 kB)
Załącznik 2 - przesłanki wykluczenia.pdf (669 kB)
Załącznik 3 spełnienie warunków.pdf (556 kB)
Załącznik 4- oświadczenia do siwz-decyzja o usunięciu.pdf (401 kB)
Załącznik 5 - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (372 kB)
załącznik 6 - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (548 kB)
Załącznik 7 - wzór umowu.pdf (249 kB)


Warszawa dn. 21.11.2018 r
Unieważnienie postępowania
dokument do pobrania: Uniewanienie postępowania.pdf (23 kB)