Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/D/42/19
Temat: Budowa placu zabaw przy ul. Mycielskiego 21a i Dwernickiego 20, 22 w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina): 2019-07-08 godz. 11:00
Termin otwarcia ofert (data i godzina):
Osoba do kontaktu w sprawie: Aneta Kleinschmidt

TERMINY
Termin składania ofert: do 05.07.2019 do godziny 11:00
Termin otwarcia ofert: 05.07.2019 o godziny 12:00


NOWE TERMINY
Termin składania ofert: do 08.07.2019 do godziny 11:00
Termin otwarcia ofert: 08.07.2019 o godziny 12:00


Warszawa, dn. 26.06.2019

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie.pdf (332 kB)
SIWZ.pdf (606 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - Formularz oferty.pdf (367 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (592 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - Spełnienie warunków.pdf (566 kB)
Załącznik 4 do SIWZ- Oświadczenia do siwz.pdf (402 kB)
Załącznik 5 do SIWZ - Wykaz robót.pdf (406 kB)
Załącznik 6 do SIWZ - wykaz osób.pdf (379 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.pdf (1229 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (139 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - Plan zagospodarowania terenu.pdf (1006 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf (199 kB)
Załącznik 8 do SIWZ - STWiOR.pdf (19132 kB)
Załącznik 9 do SIWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (379 kB)
Załącznik 10 SIWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (1150 kB)
załącznik 11 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (552 kB)
Załącznik 12 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (504 kB)
Warszawa dn. 03.07.2019 r.

Odpowiedz na pytanie Wykonawcy
dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia.pdf (264 kB)
odpowiedz na pytanie Wszyscy uczestnicy postępowania.pdf (584 kB)
Załacznik nr 7 - Zmodyfikowana OPZ.pdf (393 kB)


zbiorcze zestawienie ofert.pdf (26 kB)


Warszawa dn. 18.07.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (39 kB)


Warszawa dn. 26.07.2019 r.

Informacja o uniewaznieniu postępowania.pdf (31 kB)