Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/D/62/20
Temat: Dostawa 44 szt. komputerów typu all-in-one
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina): 2020-11-17 godz. 09:00
Termin otwarcia ofert (data i godzina): 2020-11-17 godz. 13:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026

TERMINY:
Składanie ofert: do 12.11.2020 r. do godz. 09:00
Otwarcie ofert: 12.11.2020 r. godz. 13:00


NOWE TERMINY:
Składanie ofert: do 17.11.2020 r. do godz. 09:00
Otwarcie ofert: 17.11.2020 r. godz. 13:00
Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa SARS-CoV-2, Zamawiajacy zaleca udział w sesji otwarcia ofert poprzez transmisję on-line.

Transmisja rozpocznie się w dniu 12 listopada 2020 r. o godz. 13:00.

Możliwość śledzenia transmisji z sesji otwarcia ofert będzie dostępna pod następującym linkiem: https://zoom.us/s/82902430038
Hasło dostępu: zgn
Warszawa dn. 04.11.2020 r.
dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie.pdf (415 kB)
SIWZ.pdf (701 kB)
Załącznik 1 - formularz oferty.pdf (760 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (683 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.pdf (483 kB)
Załącznik 4 do SIWZ- oświadczenie o braku.pdf (402 kB)
Załącznik 5 - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf (550 kB)
Załącznik 6 - wykaz dostaw.pdf (375 kB)
Załącznik 7 - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (299 kB)
Załącznik 8 - Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (1082 kB)
załącznik 9 - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (552 kB)
Załącznik 10 -Wzór umowy.pdf (261 kB)
Załącznik do umowy - protokół zdawczo-odbiorczy.pdf (220 kB)Warszawa dn. 17.11.2020 r.
Informacja o unieważnieniu postępowania

dokument do pobrania:Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (13 kB)

 
ODPOWIEDZI
 
Data, godzina Data udzielenia odpowiedzi Treść Załączniki
2020-11-10Odpowiedz na pytanie WykonawcyOdpowiedz na pytanie Wszyscy uczestnicy postępowania.pdf
Nowy Zmieniony OPZ.pdf