Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/D/67/19
Temat: Budowa placu zabaw wraz z remontem skweru przy ul. Walewskiej w Warszawie
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina): 2019-08-14 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert (data i godzina):
Osoba do kontaktu w sprawie: Aneta Kleinschmidt

Warszawa, dnia 05.08.2019 roku

TERMINY:
Składanie ofert: do dnia 14.08.2019 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert: dnia 14.08.2019 r. godz. 11:00

Dokumenty do pobrania:

ogłoszenie o zamówieniu.pdf (334 kB)
SIWZ.pdf (592 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - Formularz oferty.pdf (368 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (591 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - spełnienie warunków.pdf (565 kB)
Załącznik 4 do SIWZ - Oświadczenia do siwz.pdf (403 kB)
Załącznik 5 do SIWZ - Wykaz robót.pdf (406 kB)
Załącznik 6 do SIWZ - wykaz osób.pdf (379 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - Rysunek A01.pdf (5065 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - Rysunek A02.pdf (1094 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - Rysunek A03.pdf (159 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.pdf (753 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (137 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - Przedmiar.pdf (220 kB)
Załącznik 8 do SIWZ - STWiOR.pdf (441 kB)
Załącznik 9 do SIWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (377 kB)
Załącznik 10 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (1143 kB)
Załącznik 11 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (552 kB)
Załącznik 12 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (504 kB)

Warszawa, dnia 14.08.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert.pdf (30 kB)
Warszawa dnia 14.08.2019 r. Informacja o unieważnieniu postepowania

dokument do pobrania: IInformacja o unieważnieniu.pdf (233 kB)nformacja o unieważnieniu postępowania - el.mak.docx (20 kB)