Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/102/18
Temat: Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. i c.w., adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Kawczej 51 w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-11-09 godz. 13:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-11-21 godz. 16:15
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026
TERMINY
Termin składania ofert: do 09.11.2018 r. do godz. 13:00
Termin otwarcia ofert: 09.11.2018 r. o godz. 14:00

Warszawa, dnia 25.10.2018 r

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie.pdf (457 kB)
Ogloszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (24 kB)
SIWZ.pdf (797 kB)
Załącznik 1 - formularz oferty.pdf (398 kB)
Załącznik 2 - przesłanki wykluczenia.pdf (584 kB)
Załącznik 3 - spełnienie warunków.pdf (558 kB)
Załącznik 4- oświadczenia do siwz-decyzja o usunięciu.pdf (401 kB)
Załącznik 5 - wykaz robót.pdf (369 kB)
Załącznik 6 - wykaz osób.pdf (334 kB)
Załącznik 7 - PFU wraz z załacznikami.zip (5452 kB)
Załącznik 8 - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (373 kB)
Załącznik 9 - Zobowiązanie podmiotow trzecich - do uzgodnienia.pdf (709 kB)
Załącznik 10 - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (549 kB)
Załączniki-do umowy.pdf (286 kB)
Załącznik 11-wzór umowy.pdf (348 kB)

Warszawa, dnia 09.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert
dokument do pobrania: Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (35 kB)Warszawa dn. 21.11.2018 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dokument do pobrania:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (43 kB)