Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/105/18
Temat: Wykonanie modernizacji budynku przy ul. Komorskiej 50 i ul. Pustelnickiej 28 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-11-15 godz. 11:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-12-07 godz. 09:21
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025TERMINY
Termin składania ofert: do 15.11.2018 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 15.11.2018 r. o godz. 12:00Warszawa, dnia 31.10.2018 r

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie.pdf (577 kB)
SIWZ.pdf (758 kB)
Załącznik 1 - formularz oferty (część 1).pdf (403 kB)
Załącznik 1 - formularz oferty (część 2).pdf (404 kB)
Załącznik 2 - przesłanki wykluczenia.pdf (506 kB)
Załącznik 3 - spełnienie warunków.pdf (481 kB)
Załącznik 4- oświadczenia do siwz-.pdf (402 kB)
Załącznik 5 - wykaz robót budowlanych.pdf (404 kB)
Załącznik 6 - wykaz osób.pdf (401 kB)
Załącznik 7 - Projekty, przedmiary i OPZ -dla Części 1 i Części 2).zip (71486 kB)
Załącznik 9 - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (298 kB)
Załącznik 10- Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (1120 kB)
załącznik 11 - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (549 kB)
Załącznik nr 12 - wzór umowy.pdf (493 kB)
Załączniki nr 5, 6 i 7 do umowy.pdf (102 kB)
Załącznik 8 - STWiOR - Pustelnicka 28.pdf (1082 kB)
Załącznik 8 - STWiOR - Komorska 50.pdf (1047 kB)

Warszawa, dnia 15.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofet:

Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (54 kB)


Warszawa, dnia 03.12.2018 r.


Informacja o wyborze oferty - na część 1.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (cz. 1).pdf (43 kB)


Warszawa, dnia 07.12.2018 r.

Informacja o wyborze oferty - na część 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - (część 2).pdf (47 kB)


Warszawa, dnia 14.01.2019 r.


Informacja o wyborze KOLEJNEJ oferty - w zakresie części 1 (Komorska 50):

Informacja o ponownym wyborze kolejnej oferty.pdf (45 kB)