Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/106/18.
Temat: Wykonanie modernizacji budynku przy ul. Komorskiej 58 i ul. Komorskiej 60 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-11-16 godz. 10:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-12-14 godz. 15:42
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025

TERMINY
Termin składania ofert: do 16.11.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 16.11.2018 r. o godz. 11:00
Warszawa, dnia 31.10.2018 r

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie.pdf (575 kB)
SIWZ.pdf (750 kB)
Załącznik 1 - formularz oferty (część 1).pdf (404 kB)
Załącznik 1 - formularz oferty (część 2).pdf (403 kB)
Załącznik 2 - przesłanki wykluczenia.pdf (507 kB)
Załącznik 3 - spełnienie warunków.pdf (481 kB)
Załącznik 4- oświadczenia do siwz.pdf (401 kB)
Załącznik 5 - wykaz robót budowlanych.pdf (404 kB)
Załącznik 6 - wykaz osób.pdf (401 kB)
Załącznik 7 - Projekty, Przedmiary, Opis Przedmiotu Zamówienia.zip (34438 kB)
Załącznik 8 - STWiOR (dla Części 1 i Części 2).zip (2079 kB)
Załącznik 9- Informacja dot listy kapitalowej.pdf (298 kB)
Załącznik 10- Zobowiązanie podmiotow trzecich -.pdf (1120 kB)
załącznik 11 - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (548 kB)
Załącznik 12 - wzór umowy.pdf (493 kB)
Załączniki nr 5, 6 i 7 do umowy.pdf (102 kB)

Warszawa, dnia 16.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert
dokument do pobrania: zbiorcze zestawienie ofert.pdf (497 kB)


Warszawa, dnia 14.12.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 i część 2:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część I.pdf (50 kB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część II.pdf (43 kB)