Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/11/18
Temat: Wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia, remontu dachu, klatek schodowych i piwnic, doposażenia w węzeł cieplny i instalacje c.o. i c.c.w, wymiany instalacji wod-kan, wymiany instalacji elektrycznych, doposażenia w instalacje teletechniczne w budynku przy ul. Mińskiej 24 w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-05-15 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025


TERMINY:
SKŁADANIE OFERT: do dnia 16.04.2018 r do godz. 10:00
OTWARCIE OFERT do dnia 16.04.2018 r do godz. 11:00
NOWE TERMINY:
SKŁADANIE OFERT: do dnia 17.04.2018 r do godz. 10:00
OTWARCIE OFERT do dnia 17.04.2018 r do godz. 11:00

Warszawa dn. 30.03.2018 r.
do pobrania:


Ogłoszenie.pdf (367 kB)
SIWZ.pdf (590 kB)
Załacznik nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (258 kB)
Załącznik nr 6 i 7 do SIWZ - Projekty, STWiOR, przedmiary robót.zip (51081 kB)
Załącznik nr 11 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (522 kB)
Załącznik nr 11 do SIWZ - Załączniki do wzoru umowy.pdf (104 kB)
Załączniki do SIWZ nr 1, 2,3,4,5,8,9,10 i 12.pdf (557 kB)


Warszawa, dnia 10.10.2018 r


Odpowiedź na pytania do SIWZ (informacja o umożliwieniu obejrzenia budynku):

Odpowiedź na pytania -informacja o możliwości obejrzenia budynku.pdf (35 kB)
Ogloszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (21 kB)


Warszawa, dnia 17.04.2018 r

Informacja z otwarcia ofert:


Informacja z otwarcia ofert.pdf (33 kB)


Warszawa dnia 15.05.2018 r


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (38 kB)