Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/115/18
Temat: Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy (adaptacji) budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 w Warszawie na potrzeby placówki pomocy i wsparcia, wraz z wewnętrzną instalacją gazu i budową pawilonu ogrzewalni.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-11-26 godz. 11:20
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-12-07 godz. 13:19
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025


TERMINY
Termin składania ofert: do 26.11.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 26.11.2018 r. o godz. 11:00

Warszawa, dnia 09.11.2018 r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie.pdf (392 kB)
SIWZ.pdf (636 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf (399 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.docx.pdf (506 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - spełnienie warunków.pdf (481 kB)
Załącznik 4 do SIWZ - wykaz robót budowlanych.pdf (409 kB)
Załącznik 5 do SIWZ - wykaz osób.pdf (518 kB)
Załącznik 8 do SIWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (297 kB)
Załącznik 9 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (1074 kB)
Załącznik 10 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (549 kB)
Załącznik 12 do SIWZ - oświadczenia do siwz.pdf (402 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip (117275 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - OPZ.pdf (205 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - Przedmiary robót.zip (1411 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - STWIOR.zip (7130 kB)
Załącznik nr 11 do SIWZ - wzór umowy.pdf (328 kB)
Załączniki do umowy od 5 do 7 .pdf (197 kB)

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert.pdf (31 kB)


Warszawa, dnia 07.12.2018 r.


Informacja o wyborze oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (38 kB)