Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/116/18
Temat: Wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia, remontu dachu, klatek schodowych i piwnic, doposażenia w węzeł cieplny i instalacje c.o. i c.c.w, wymiany instalacji wod-kan, wymiany instalacji elektrycznych, doposażenia w instalacje teletechniczne w budynkach przy ul. Mińskiej 28 w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-11-30 godz. 10:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-12-17 godz. 13:14
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025


TERMINY
Termin składania ofert: do 30.11.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 30.11.2018 r. o godz. 11:00


Warszawa, dnia 15.11.2018 r.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie.pdf (391 kB)
SIWZ.pdf (636 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf (400 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (507 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - spełnienie warunków.pdf (480 kB)
Załącznik 4 do SIWZ - wykaz robót budowlanych.pdf (408 kB)
Załącznik 5 do SIWZ - wykaz osób.pdf (526 kB)
Załącznik 8 do SIWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (297 kB)
Załącznik 9 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (1073 kB)
Załącznik 10 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (548 kB)
Załącznik 12 do SIWZ - oświadczenia do siwz.pdf (401 kB)
Załącznik do OPZ - Decyzja pozwolenia na budowę.pdf (1846 kB)
Załącznik do OPZ - Zgłoszenie robót.pdf (118 kB)
Załącznik nr 5, 6 i 7 do umowy.pdf (107 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (520 kB)
Załącznik nr 6 i 7 do SIWZ.zip (45571 kB)
Załącznik nr 11 do SIWZ - wzór umowy.pdf (331 kB)

Warszawa, dnia 19.11.2018 r.Odpowiedzi na pytania do SIWZ:

Odpowiedź na pytania do SIWZ.pdf (29 kB)
Warszawa, dnia 30.11.2018 rInformacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert.pdf (35 kB)
Warszawa, dnia 17.12.2018 r.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (41 kB)