Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/12/18
Temat: Wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia, remontu dachu, klatek schodowych i piwnic, doposażenia w węzeł cieplny i instalacje c.o. i c.c.w, wymiany instalacji wod-kan, wymiany instalacji elektrycznych, doposażenia w instalacje teletechniczne w budynku przy ul. Mińskiej 26 w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-05-15 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025


TERMINY:
SKŁADANIE OFERT: do dnia 16.04.2018 r do godz. 11:00
OTWARCIE OFERT do dnia 16.04.2018 r do godz. 12:00
NOWE TERMINY:
SKŁADANIE OFERT: do dnia 17.04.2018 r. do godz. 11:00
OTWARCIE OFERT do dnia 17.04.2018 r. do godz. 12:00


Warszawa dn. 30.03.2018 r.
do pobrania:

Ogloszenie.pdf (368 kB)
SIWZ.pdf (591 kB)
Załacznik nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (260 kB)
Załącznik nr 6 i 7 do SIWZ - Projekty, STWiOR, przedmiary robót.zip (43338 kB)
Załącznik nr 11 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (521 kB)
Załącznik nr 11 do SIWZ - Załączniki do wzoru umowy.pdf (104 kB)
Załączniki do SIWZ nr 1, 2,3,4,5,8,9,10 i 12.pdf (511 kB)

Warszawa dnia 10.04.2018 r.

Odpowiedź na pytania do SIWZ (informacja o umożliwieniu obejrzenia budynku):

Ogłoszenie o zmianie ogloszenia.pdf (25 kB)
Odpowiedź na pytania do siwz - informacja o mośliwości obejrzenia budynku.pdf (36 kB)


Warszawa dnia 17.04.2018 r

Informacja z otwarcia ofert:
Informacja z otwarcia ofert.pdf (37 kB)


Warszawa, dnia 15.05.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (40 kB)