Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/12/19
Temat: Modernizacja placu zabaw przy ul. Meissnera 9 w Warszawie
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina): 2019-02-25 godz. 11:00
Termin otwarcia ofert (data i godzina):
Osoba do kontaktu w sprawie: Marek Amerski (22) 27-73-028Warszawa, dnia 08.02.2019 r.

TERMINY:
Termin składania ofert: 25.02.2019 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 25.02.2019 r. o godz. 12:00Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie.pdf (491 kB)
SIWZ.pdf (766 kB)
Załącznik 1 - formularz oferty.pdf (347 kB)
Załącznik 2 - przesłanki wykluczenia.pdf (508 kB)
Załącznik 3 - spełnienie warunków.pdf (481 kB)
Załącznik 4 - wykaz robót budowlanych.pdf (376 kB)
Załącznik 5 - wykaz osób.pdf (242 kB)
Załącznik 6 Opis przedmiotu zamówienia.pdf (138 kB)
Załącznik 6 Projekt wykonawczy A00 Meissnera.pdf (1163 kB)
Załącznik 6 Projekt wykonawczy A01 Meissnera.pdf (1119 kB)
Załącznik 6 Projekt wykonawczy A02 Meissnera.pdf (197 kB)
Załącznik 6 Projekt wykonawczy A03 Meissnera.pdf (134 kB)
Załącznik 6 Przedmiar.pdf (289 kB)
Załącznik 7- Informacja dot grupy kapitalowej.pdf (298 kB)
Załącznik 8- Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (1074 kB)
Załącznik 9 - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (480 kB)
Załącznik 10 Wzór umowy.pdf (302 kB)
Załącznik 11- oświadczenia do siwz.pdf (402 kB)
Załącznik 12 STWiOR.pdf (516 kB)
Załączniki do umowy nr 3 i 4.pdf (191 kB)Warszawa, dnia 14.02.2019 r.

Odpowiedź na pytanie:

Odpowiedź na pytanie - wszyscy uczestnicy postępowania.pdf (27 kB)


Warszawa, dnia 25.02.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert.pdf (531 kB)


Warszawa, dnia 15.03.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (563 kB)Warszawa, dnia 04.04.2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania:

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (232 kB)