Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/125/18
Temat: Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwa Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 10 w Warszawie
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina): 2019-01-21 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert (data i godzina):
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026


TERMINY
Termin składania ofert: do 17.01.2019 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 17.01.2019 r. o godz. 11:00

NOWE TERMINY
Termin składania ofert: do 21.01.2019 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 21.01.2019 r. o godz. 11:00


Warszawa, dnia 02.01.2019 r

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (527 kB)
SIWZ.pdf (645 kB)
Załącznik 1 - formularz oferty.pdf (401 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (507 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.pdf (481 kB)
Załącznik 4 do SIWZ - wykaz robót budowlanych.pdf (417 kB)
Załącznik 5 do SIWZ - wykaz osób.pdf (464 kB)
Załacznik 6 do SIWZ Projekt Wykonawczy.zip (83914 kB)
Załącznik 6 do SIWZ - Projekt Budowlany.zip (164940 kB)
Załacznik 6 do SIWZ - Przedmiary.zip (841 kB)
Załącznik 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (375 kB)
Załacznik 1 i 2 do OPZ - EKSPERTYZA I INWENTARYZACJA.zip (37299 kB)
Załącznik 7 do SIWZ- STWIOR.pdf (1484 kB)
Załącznik 8 do SIWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (298 kB)
Załącznik 9 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (713 kB)
załącznik 10 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (550 kB)
Załącznik 11 do SIWZ - wzór umowy.pdf (334 kB)
Załączniki do umowy.pdf (200 kB)
Załącznik 12 do SIWZ- oświadczenie o braku.pdf (403 kB)


Warszawa, dnia 16.01.2019 r.


Odpowiedź na pytania do SIWZ:
Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia.pdf (178 kB)
Odpowiedzi wszyscy uczestnicy postępowania.pdf (67 kB)
Warszawa, dnia 21.01.2019 r
Informacja z otwarcia
Dokumenty do pobrania: Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (32 kB)Warszawa dn. 23.01.2018 r.
Informacja o unieważnieniu postępowania
dokument do pobrania: Informacja o uniewaznieniu postępowania.pdf (26 kB)