Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl







Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/13/18
Temat: Naprawy, remonty i modernizacje chodników, nawierzchni ulic z trylinki, płyt i kostki betonowej na terenie administrowanym przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2018 r.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-05-15 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025


TERMINY:
SKŁADANIE OFERT: do dnia 30.04.2018 r. do godz. 10:00
OTWARCIE OFERT do dnia 30.04.2018 r. do godz. 11:00


Warszawa dnia 13.04.2018 r
Pliki do pobrania:

Ogłoszenie.pdf (538 kB)
SIWZ.pdf (721 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia..pdf (199 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - Przedmiar robót AN-5 AN-7 (cz. 2).pdf (140 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - Przedmiar robót AN-1 AN-6 (cz. 1).pdf (147 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - STWiORB.pdf (2679 kB)
Załącznik nr 10 do SIWZ - wzór umowy.pdf (390 kB)
Załączniki do SIWZ nr 1, 2,3,4,5,7,8,9 i 11..pdf (526 kB)
Załączniki do wzoru umowy.pdf (82 kB)
Warszawa, dnia 30.04.2018 rInformacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert.pdf (37 kB)


Warszawa, dnia 30.04.2018 r.

UNIEWAŻNIENIE części II.pdf (28 kB)


Warszawa dnia 15.05.2018 r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (40 kB)