Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/15/18.
Temat: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym, obejmująca instalację oświetlenia chodników, alejek, ścieżek i podwórek na terenie działek nr: 30/1, 60, 65 i 46 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-05-24 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Marek Amerski tel. 22 277 30 28


Termin składania ofert: 08.05.2018 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 08.05.2018 r. o godz. 12:00


SIWZ.pdf (565 kB)
Załączniki do SIWZ nr 1 - 11.pdf (424 kB)
Załącznik do SIWZ nr 6 - Program funkcjonalno-użytkowy.pdf (551 kB)
Załącznik nr 1 do PFU - Mapy poglądowe geodezyjne działek.pdf (206 kB)
Załącznik nr 2 do PFU - PZT - Wandy 6,8,8a,10.pdf (736 kB)
Załącznik nr 3 do PFU - PZT - Wandy 2,4,4a.pdf (864 kB)
Załącznik nr 4 do PFU - PZT - Saska 57.pdf (836 kB)
Załącznik nr 5 do PFU - PZT - Paca 46.pdf (569 kB)
Załącznik do SIWZ nr 10 - Wzór umowy.pdf (399 kB)
Załączniki do umowy.pdf (210 kB)
Załącznik do SIWZ nr 12 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (307 kB)


Warszawa dnia 08.05.2018 r.Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert.pdf (34 kB)

Warszawa , dnia 24.05.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (38 kB)