Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/22/18
Temat: Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego oraz budowę w formule zaprojektuj i wybuduj elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym, obejmującym instalację oświetlenia chodników, alejek, ścieżek i podwórek na terenie działki nr 29/6 (obręb 3-05-01) administrowanej przez ZGN Praga Południe w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-05-22 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025


TERMINY:
SKŁADANIE OFERT: do dnia 14.05.2018 r. do godz. 10:00
OTWARCIE OFERT do dnia 14.05.2018 r. do godz. 11:00Warszawa, dnia 27.04.2018 r
Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie.pdf (313 kB)
SIWZ.pdf (566 kB)
Załączniki do SIWZ od 1 do 10.pdf (458 kB)
Załącznik nr 11 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (623 kB)
Załączniki do Wzoru umowy.pdf (207 kB)
Załącznik nr 7 - Program Funkcjonalno-Użytkowy.pdf (436 kB)
Mapa poglądowa geodezyjna działki 29_6 z obr. 30502.pdf (122 kB)

Warszawa dnia 14.05.2018 r


Informacja z otwarcia ofert:
Informacja z otwarcia ofert.pdf (34 kB)


Warszawa, dnia 22.05.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (39 kB)