Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/23/18
Temat: Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Komorskiej 58 i ul. Komorskiej 60 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Osoba do kontaktu w sprawie: Agata Ziemska (22) 27-73-027


TERMINY:
SKŁADANIE OFERT: do dnia 09.05.2018 r. do godz. 10:00
OTWARCIE OFERT do dnia 09.05.2018 r. do godz. 11:00


Warszawa, dnia 24.04.2018 r
Pliki do pobrania:

Dokumentacja archiwalna - Komorska 58.pdf (5011 kB)
Dokumentacja archiwalna - Komorska 60.pdf (14321 kB)
Ogłoszenie.pdf (446 kB)
SIWZ.pdf (652 kB)
Wzór umowy.pdf (335 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - P_F_U (Komorska 58).pdf (687 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - P_F_U Komorska 60.pdf (686 kB)
Załącznik nr 7 do siwz -Opis przedmiotu zamówienia.pdf (204 kB)
Załączniki do SIWZ nr od 1 do 10.pdf (527 kB)
Załączniki do wzoru umowy.pdf (130 kB)

Warszawa, dnia 09.05.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert:
Informacja z otwarcia ofert.pdf (35 kB)


Warszawa dn. 21.05.2018 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
do pobrania:
Część I- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część I.pdf (40 kB)
Część II - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część II.pdf (40 kB)