Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/26/18
Temat: Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Pustelnickiej 28 i ul. Kawczej 47 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-05-21 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Agata Ziemska (22) 27-73-027

TERMINY:

SKŁADANIE OFERT: do dnia 15.05.2018 r. do godz. 11:00
OTWARCIE OFERT do dnia 15.05.2018 r. do godz. 12:00Warszawa dn. 30.04.2018 r.
Do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (617 kB)
SIWZ.pdf (659 kB)
Załacznik do SIWZ nr 11 - wzór umowy.pdf (335 kB)
Załacznik nr 7 do SIWZ - PFU ul. Kawcza 47.pdf (694 kB)
Załacznik nr 7 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf (206 kB)
Załaczniki do SIWZ nr 1- 10.pdf (499 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - PFU ul. Pustelnicka 28.pdf (695 kB)
Załączniki do wzoru umowy.pdf (130 kB)


Warszawa dn. 15.05.12018 r.
Informacja z otwarcia
Do pobrania:
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (35 kB)


Warszawa dnia 21.05.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - w zakresie: części 1 i części 2.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (część 1).pdf (39 kB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (część 2).pdf (39 kB)