Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/27/19
Temat: Dostawa i montaż lamp solarnych przy budynkach mieszkalnych, obejmujące instalację oświetlenia chodników, alejek, ścieżek i podwórka w Warszawie na terenie: - ul. Kordeckiego – Jugosłowiańskiej 10 – Brygady Pościgowej 2, 4 i 6 - działek 13/1 i 18/2, ul. Kirasjerów 4B i 6 - działka 24/5 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga – Południe w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina): 2019-04-29 godz. 11:00
Termin otwarcia ofert (data i godzina):
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026


TERMINY
Termin składania ofert: do 26.04.2019 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 26.04.2019 r. o godz. 11:00


TERMINY
Termin składania ofert: do 29.04.2019 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 29.04.2019 r. o godz. 12:00
Warszawa, dnia 11.04.2019 r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie.pdf (479 kB)
SIWZ .pdf (686 kB)
Załącznik 1 - formularz oferty.pdf (402 kB)
Załącznik 2 - przesłanki wykluczenia.pdf (526 kB)
Załącznik 3 - spełnienie warunków.pdf (500 kB)
Załącznik 4- oświadczenia do siwz-decyzja o usunięciu.pdf (401 kB)
Załącznik 5 - wykaz robót.pdf (369 kB)
Załącznik 6 - wykaz osób.pdf (318 kB)
Załącznik 7 - STWIOR OPZ + załaczniki.zip (1498 kB)
Załącznik 8 - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (318 kB)
Załącznik 9 - Zobowiązanie podmiotow trzecich - do uzgodnienia.pdf (806 kB)
załącznik 10 - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (551 kB)
Załącznik 11 - Wzór umowy.pdf (323 kB)
Załączniki do umowy nr 3 i 4.pdf (193 kB)

Warszawa dn. 19.04.2019 r.

Dokumnenty do pobrania:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia.pdf (267 kB)
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy:Odpowiedzi na pytania Wszyscy uczestnicy postępowania.pdf (787 kB)Warszawa dn. 29.04.2019

Dokumenty do pobrania:
Informacja z otwarcia ofert: Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (186 kB)Warszawa dn. 13.05.2019

Informacja o uniewaznieniu postępowania
Dokumenty do pobrania: Informacja o uniważnieniu postępowania.pdf (275 kB)