Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/28/18
Temat: Naprawy, remonty i modernizacje chodników, nawierzchni ulic z trylinki, płyt i kostki betonowej na terenie AN5 i AN7 administrowanym przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2018 r.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-05-30 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025


Termin składania ofert

Termin składania ofert: 23.05.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 23.05.2018 r. o godz. 11:00


Warszawa, dnia 08.05.2018 r.

Dokumenty do pobrania:


Ogłoszenie.pdf (361 kB)
SIWZ.pdf (781 kB)
Załacznik nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (176 kB)
Załacznik nr 6 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf (144 kB)
Załacznik nr 6 do SIWZ - STWIORB.pdf (2596 kB)
Załącznik nr 10 do SIWZ - wzór umowy.pdf (390 kB)
Załączniki do SIWZ od 1- do 11.pdf (455 kB)
Załączniki do wzoru umowy.pdf (82 kB)


Warszawa dn. 23.05.2018r.


Informacja z otwarcia ofert
do pobrania:
Informacja z otwarcia ofert.pdf (37 kB)


Warszawa, dnai 30.05.2018 r


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf