Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/33/18
Temat: Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 28 w Warszawie"
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-06-26 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025


Termin składania ofert

Termin składania ofert: 06.06.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 06.06.2018 r. o godz. 11:00


NOWE TERMINY
Termin składania ofert: 07.06.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 07.06.2018 r. o godz. 11:00

Warszawa dnia 17.05.2018 r.
Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie.pdf (375 kB)
SIWZ.pdf (624 kB)
Załącznik nr 6 i 7 do SIWZ - TOM II - Konstrukcja.zip (9149 kB)
Załącznik nr 6 i 7 do SIWZ -TOM III - Instalacje sanitarne.zip (13817 kB)
Załącznik nr 6 i 7 do SIWZ -TOM IV - Instalacje elektryczne.zip (6560 kB)
Załącznik nr 6 i 7 do SIWZ-TOM I - Architektura.zip (26403 kB)
Załącznik nr 11 do SIWZ - wzór umowy.pdf (551 kB)
Załączniki do SIWZ od 1 do 12.pdf (797 kB)
Załączniki do umowy.pdf (197 kB)

Warszawa dnia 18.05.2018 r
W załączeniu NOWY (zmieniony) Wzór umowy (Załącznik nr 11 do SIWZ):

Załącznik nr 11 do SIWZ - NOWY wzór umowy (zmieniony)..pdf (498 kB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (26 kB)


Warszawa, dnia 7.06.2018 r


Informacja z otwarcia ofert.pdf (32 kB)


Warszawa dnia 26.06.2018 r


Informacja o wyborze oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (43 kB)