Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/36/18
Temat: Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Mińskiej 35 i ul. Siennickiej 30 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-06-08 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026


Termin składania ofert

Termin składania ofert: 05.06.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 05.06.2018 r. o godz. 11:00


Warszawa, dnia 16.05.2018 r.


Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (614 kB)
SIWZ .pdf (689 kB)
Załaczniki nr 1-10 do SIWZ.pdf (487 kB)
Załacznik nr 7 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf (203 kB)
Załacznik nr 7 do SIWZ - PFU Siennicka 30.pdf (719 kB)
Załacznik do PFU Siennicka 30 - dok. archiwalna.pdf (259 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - PFU Mińska 35.pdf (719 kB)
Załacznik do PFU Mińska 35 - dok. archiwalna,.pdf (243 kB)
Załącznik nr 11 do SIWZ - wzór umowy.pdf (338 kB)
Załaczniki do umowy.pdf (128 kB)

Warszawa dnia 05.06.2018 r.


Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert.pdf (32 kB)


Warszawa, dnia 08.06.2018 r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (część 1).pdf (38 kB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (część 2).pdf (39 kB)