Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/38/18
Temat: Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy (adaptacji) budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 w Warszawie na potrzeby placówki pomocy i wsparcia, wraz z wewnętrzną instalacją gazu i budową pawilonu ogrzewalni.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: UNIEWAŻNIONY
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026


Termin składania ofert

Termin składania ofert: 06.06.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 06.06.2018 r. o godz. 11:00


Warszawa, dnia 21.05.2018 r.


Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (533 kB)
SIWZ.pdf (624 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf (400 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.pdf (506 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków.pdf (481 kB)
Załącznik 4 do SIWZ- wykaz robót budowlanych.pdf (407 kB)
Załącznik 5 do SIWZ- wykaz osób.pdf (516 kB)
załacznik nr 6 do siwz - Przedmiary.zip (1411 kB)
Załącznik nr 6 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (368 kB)
załącznik nr 6 do siwz - Projekt.zip (117275 kB)
Załącznik 7 do siwz (SRWiOR)).pdf (174 kB)
Załącznik 8 do SIWZ- Informacja dot listy kapitalowej.pdf (297 kB)
Załącznik nr 9 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich .pdf (1074 kB)
Załącznik 10 do SIWZ- oświadczenie o statusie MŚP.pdf (480 kB)
Załacznik nr 11 do SIWZ - wzór umowy.pdf (383 kB)
Załączniki do umowy od 5 do 7 .pdf (197 kB)
Załączniki 12 do SIWZ - oświadczenia.pdf (402 kB)

Warszawa, dnia 06.06.2018 r


Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert.pdf (35 kB)


Warszawa, dnia 7.06.2018 r


Informacja o unieważnieniu postępowania:
Informacja o nieważnieniu postępowania.pdf (24 kB)