Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/44/18
Temat: Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Międzyborskiej 91 i ul. Karczewskiej 31 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-06-25 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Agata Ziemska (22) 27-73-027


TERMINY:
Termin składania ofert do: 11.06.2018 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 11.06.2018 r. o godz. 12:00

Warszawa, dnia 25.05.2018 r.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie.pdf (442 kB)
SIWZ.pdf (683 kB)
Załącznik 1 - formularz oferty.pdf (493 kB)
Załącznik 2 - przesłanki wykluczenia.pdf (506 kB)
Załącznik 3 spełnienie warunków.pdf (480 kB)
Załącznik 4 - oświadczenia do siwz-decyzja o usunięciu.pdf (401 kB)
Załącznik 5 - wykaz robót budowlanych.pdf (368 kB)
Załącznik 6 - wykaz osób.pdf (320 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - OPZ.pdf (203 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - PFU Karczewska 31.pdf (716 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - PFU Międzyborska 91.pdf (717 kB)
Załącznik 8 - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (378 kB)
Załącznik 9 - Zobowiązanie podmiotow trzecich - do uzgodnienia.pdf (712 kB)
załącznik 10 - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (475 kB)
Załącznik nr 4-7 i 10 do umowy.pdf (385 kB)
Załącznik nr 9 do umowy.pdf (412 kB)
Załącznik nr 11 do SIWZ - wzór umowy.pdf (333 kB)

Warszawa, dnia 11.06.2018 r
Informacja z otwarcia ofert.pdf (37 kB)


Warszawa dn. 13.06.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania w Części II - ul. Karczewska 31
do pobrania:
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (25 kB)


Warszawa, dnia 25.06.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (495 kB)