Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/45/19
Temat: Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wawerskiej 19 w Warszawie”.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina): 2019-06-17 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert (data i godzina):
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025


TERMINY
Termin składania ofert: do 17.06.2019 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 17.06.2019 r. o godz. 11:00
Warszawa, dnia 31.05.2019 r.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie.pdf (573 kB)
SIWZ.docx.pdf (655 kB)
Załącznik nr 1 - formularz oferty.pdf (399 kB)
Załącznik nr 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (508 kB)
Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o spelnianiu warunków.pdf (482 kB)
Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót budowlanych.pdf (418 kB)
Załącznik nr 5 SIWZ - wykaz osób.pdf (464 kB)
Załącznik nr 6 i 7-dokumentacja projektowa, przedmiary, STWiOR, OPZ..zip (44671 kB)
Załącznik nr 8 do SIWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (298 kB)
Załącznik nr 9 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (792 kB)
Załącznik nr 10 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (551 kB)
Załącznik nr 11 do SIWZ -Wzór umowy .pdf (512 kB)
Załącznik nr 12 do SIWZ- oświadczenia.pdf (400 kB)
Załączniki nr 5,6,7- do umowy.doc.pdf (196 kB)
Warszawa, dnia 17.06.2019 r.Dokumenty do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert.pdf (38 kB)


Warszawa, dnia 28.06.2019 r.


Dokumenty do pobrania:Informacja o unieważnieniu postępowania:Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (41 kB)