Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/46/18
Temat: Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Kamionkowskiej 49 i ul. Modrzewiowej 7 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-06-27 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Agata Ziemska (22) 27-73-027


TERMINY:
Termin składania ofert do: 14.06.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 14.06.2018 r. o godz. 11:00

Warszawa, dnia 30.05.2018 r.

Dokumenty do pobrania:


SIWZ.pdf (706 kB)
Załącznik 1 - formularz oferty.pdf (492 kB)
Załącznik 2 - przesłanki wykluczenia.pdf (507 kB)
Załącznik 3 spełnienie warunków.pdf (480 kB)
Załącznik 4 - oświadczenia do siwz-decyzja o usunięciu.pdf (401 kB)
Załącznik 5 - wykaz robót budowlanych.pdf (369 kB)
Załącznik 6 - wykaz osób.pdf (320 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - OPZ.pdf (204 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - PFU Kamionkowska 49.pdf (719 kB)
dok. archiwalna Kamionkowska 49.pdf (277 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - PFU Modrzewiowa 7.pdf (717 kB)
dok. archiwalna Modrzewiowa 7.pdf (341 kB)
Załącznik 8 - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (379 kB)
Załącznik 9 - Zobowiązanie podmiotow trzecich - do uzgodnienia.pdf (712 kB)
załącznik 10 - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (475 kB)
Załącznik 11 do SIWZ - wzór umowy .pdf (334 kB)
Załącznik nr 4-7 i 10 do umowy.pdf (385 kB)
Załącznik nr 9 do umowy.pdf (412 kB)
Ogłoszenie.pdf (443 kB)
Warszawa, dnia 14.06.2018 r.


46. zbiorcze zestawienie ofert wypełnione.doc (37 kB)


Warszawa, dnia 27.06.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (979 kB)