Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/46/19
Temat: Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – montaż instalacji wody ciepłej z cyrkulacją, centralnego ogrzewania i gazowej (zasilenie kotła), wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej, montaż kotłowni gazowej i adaptację komórek lokatorskich na pomieszczenie kotłowni w formule „zaprojektuj i wybuduj” w budynku przy ulicy Świętosławskiej 22 w Warszawie
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina): 2019-07-11 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert (data i godzina):
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025
TERMINY:
Składanie ofert: do 11.07.2019 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert: 11.07.2019 r. godz. 11:00


Warszawa, dnia 26.06.2019 r.


Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (543 kB)
SIWZ.pdf (636 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf (398 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (708 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - spełnienie warunków.pdf (735 kB)
Załącznik 4 do SIWZ - oświadczenia do siwz.pdf (404 kB)
Załącznik 5 do SIWZ - wykaz robót.pdf (371 kB)
Załącznik 6 do SIWZ - wykaz osób.pdf (409 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - OPZ.pdf (3232 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - PFU.pdf (3962 kB)
Załącznik do PFU - Inwentaryzacja budynku z 1969 r..pdf (6696 kB)
Załącznik 8 do SIWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (300 kB)
Załącznik 9 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (1076 kB)
Załącznik 10 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (553 kB)
Załącznik 11 do SIWZ - wzór umowy.pdf (359 kB)
Załączniki nr 4-8 i 10 do umowy.docx.pdf (280 kB)

Warszawa, dnia 02.07.2019 r.
Informacja o zmianie zapisów SIWZ ( wzoru umowy - stanowiącego Załącznik nr 11 do SIWZ):

Informacja o zmianie SIWZ (tj. wzoru umowy).pdf (37 kB)
Nowy (ZMIENIONY) wzór umowy- stanowiący zał. nr 11 do SIWZ.pdf (359 kB)


Warszawa, dnia 11.07.2019 r.


informacja o braku ofert w postępowaniu.pdf (36 kB)


Warszawa, dnia 12.07.2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania:

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (28 kB)