Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony rowne lub powyzej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/49/18
Temat: Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa i remont budynku przy ul. Lubelskiej 30/32 w Warszawie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnych na usługowe”
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-08-23 godz. 10:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-10-05 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025


TERMINY:
Termin składania ofert do: 24.07.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 24.07.2018 r. o godz. 11:00

NOWE TERMINY:
Termin składania ofert do: 26.07.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 26.07.2018 r. o godz. 11:00NOWE TERMINY:
Termin składania ofert do: 6.08.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 6.08.2018 r. o godz. 11:00NOWE TERMINY:
Termin składania ofert do: 10.08.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 10.08.2018 r. o godz. 11:00NOWE TERMINY:
Termin składania ofert do: 23.08.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 23.08.2018 r. o godz. 11:00


Warszawa, dnia 14.06.2018 r

Dokumenty do pobrania:

espd-request.zip (84 kB)
Ogłoszenie.pdf (167 kB)
SIWZ.pdf (735 kB)
Załącznik 1 - formularz oferty.pdf (476 kB)
Załącznik 3 - wykaz robót.pdf (410 kB)
Załącznik 4- wykaz osób.pdf (534 kB)
Załącznik 5- Informacja dot listy kapitalowej.pdf (298 kB)
załącznik 7 - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (479 kB)
Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (240 kB)
Załącznik nr 2 do SIWZ - PRZEDMIARY.zip (2558 kB)
Załącznik nr 2 do SIWZ - TOM I -Architektura.zip (87398 kB)
Załącznik nr 2 do SIWZ - TOM III - Instalacje sanitarne.zip (52803 kB)
Załącznik nr 2 do SIWZ - TOM IV - Instlacje elektryczne.zip (26827 kB)
Załącznik nr 2 do SIWZ -TOM II - Konstrukcja.zip (59635 kB)
Załącznik nr 6- Zobowiązanie podmiotow trzecich .pdf (1070 kB)
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (559 kB)
Załączniki 9- oświadczenia do siwz.pdf (401 kB)
Załączniki do umowy nr 5,6 i 7.pdf (198 kB)

Warszawa, dnia 04.07.2018 r.Odpowiedzi na pytania do SIWZ:

Informujemy o możliwości zapoznania się z budynkiem. Budynek zostanie udostępniony do obejrzenia w dniu 09.07.2018 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00.
Osoba oddelegowana ze strony Zamawiającego będzie czekała na wszystkich zainteresowanych o wskazanej godzinie przed wejściem do VII klatki budynku przy ul. Lubelskiej 30/32.
Dokumenty do pobrania:
Zmiana ogłoszenia.pdf (88 kB)
Sprostowanie ogłoszenia (po publikacji).pdf (38 kB)
Odpowiedzi na pytania do SIWZ.pdf (111 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - ZMIENIONY (obowiązujący) - formularz oferty.doc (62 kB)
Załącznik 3 do SIWZ- wykaz robót.doc (52 kB)
Załącznik 4 do SIWZ - wykaz osób.doc (113 kB)
Załącznik 5 do SIWZ - Informacja dot listy kapitalowej.doc (35 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.docx (19 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich.docx (26 kB)
Załączniki 9 do SIWZ - oświadczenia do siwz.docx (23 kB)
PRZEDMIARY + ŚLEPE KOSZTORYSY.zip (5103 kB)

Warszawa, dnia 19.07.2018 r

Odpowiedź na pytania do SIWZ.

Dokumenty do pobrania:

Sprostowanie ogłoszenia.pdf (60 kB)
Sprostowanie ogłoszenia (po publikacji).pdf (38 kB)
Odpowiedź na pytania do SIWZ.pdf (399 kB)
1. Przedmiar robót budowlanych - etap III - Zał. nr 1 do pisma z dnia 19.07.2018 r.zip (1684 kB)
2.Opis techniczny PW sieci i przyłącz w-k - Zał. nr 2 i 8 do pisma z dnia 19.07.2018 r.pdf (1248 kB)
3. Przykładowe wzory wykładzin - Zał. nr 3 do pisma z dn. 19.07.2018 r..zip (4547 kB)
4. Badania gruntowe -Zał. nr 4 do pisma z dn. 19.07.2018 r..zip (4068 kB)
5. Zdjęcia balustrad - Zał. nr 5 do pisma z dn. 19.07.2018 r..zip (8055 kB)
6. Przedmiar robót - przyłącze kan deszczowa - Załącznik nr 6 do pisma z dnia 19.07.2018 r..zip (266 kB)
7. Opina geotechniczna- Załącznik nr 7 do pisma z dnia 19.07.2018 r..pdf (717 kB)


Warszawa dn. 25.07.2018 r.
.
Odpowiedzi na pytania do SIWZ:

Dokumenty do pobrania:

Sprostowanie ogłoszenia.pdf (56 kB)
sprostowanie ogłoszenia (opublikowane).pdf (27 kB)

Odpowiedzi na pytania do SIWZ.pdf (307 kB)
Dokumentacja - Zał. nr 1 do pisma z dn. 25.07.2018 r..zip (1477 kB)
Dokumentacja - Zał. nr 3 do pisma z dn. 25.07.2018 r..zip (2047 kB)
Etap I - Zał. nr 2 do pisma z dn. 25.07.2018 r..zip (560 kB)
Etap III - Zał. nr 2 do pisma z dn. 25.07.2018 r..zip (2160 kB)
Przedmiar i ślepy kosztorys - Zał. nr 1 do pisma z dn. 25.07.2018 r..zip (256 kB)
Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy (ZMIENIONY) - Zał. nr 4 do pisma z dnia 25.07.2018 r.pdf (644 kB)Warszawa dn. 07.08.2018 r.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Dokumenty do pobrania:

Sprostowanie ogłoszenia.pdf (71 kB)
Sprostowanie ogłoszenia (opublikowane).pdf (54 kB)

Odpowiedzi Wszyscy uczestnicy postępowania.pdf (113 kB)
Załacznik nr 1 do pisma z dnia 07.08.2018 r. - Etap I - bud.zip (560 kB)
Załacznik nr 1 do pisma z dnia 07.08.2018 r. - Etap III - bud.zip (1741 kB)
Załacznik nr 2 do pisma z dnia 07.08.2018 r. - wzór umowy.pdf (648 kB)
Załącznik nr 3 do pisma z dnia 07.08..2018 r. - foprmularz oferty.doc (62 kB)Warszawa, dnia 23.08.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert.pdf (36 kB)


Warszawa, dnia 5.10.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (43 kB)