Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/49/19.
Temat: Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem do budynków biurowych ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina): 2019-07-04 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert (data i godzina):
Osoba do kontaktu w sprawie: Aneta Kleinschmidt (22) 27-73-024


TERMINY:
Składanie ofert: do 04.07.2019 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert: 04.07.2019 r. godz. 11:00


Warszawa, dnia 19.06.2019 r.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie.pdf (738 kB)
SIWZ.pdf (671 kB)
Załacznik 11 do SIWZ - wzór umowy.docx.pdf (285 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf (447 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (593 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - spełnienie warunków.pdf (567 kB)
Załącznik 4 do SIWZ - oświadczenia do siwz.pdf (402 kB)
Załącznik 5 do SIWZ - wykaz osób.pdf (379 kB)
Załącznik 8 do SIWZ - Informacja dot. listy kapitałowej.pdf (380 kB)
Załącznik 9 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (1148 kB)
Załącznik 10 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (553 kB)
Załącznik nr 3 do umowy - Protokół odbioru.pdf (204 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (89 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ -Przedmiar.pdf (12 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - STWiOR.pdf (181 kB)
Warszawa, dnia 04.07.2019

zbiorcze zestawienie ofert.pdf (27 kB)

Warszawa, dnia 31.07.2019

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (37 kB)
Warszawa, dnia 02.08.2019

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (39 kB)