Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/50/18
Temat: Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy (adaptacji) budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 w Warszawie na potrzeby placówki pomocy i wsparcia, wraz z wewnętrzną instalacją gazu i budową pawilonu ogrzewalni.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina):
Termin otwarcia ofert (data i godzina):
Osoba do kontaktu w sprawie: Agata Ziemska (22) 27-73-027


TERMINY

Termin składania ofert: do 27.06.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 27.06.2018 r. o godz. 11:00Warszawa, dnia 12.06.2018 r

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie.pdf (376 kB)
SIWZ.pdf (635 kB)
Załącznik 1 - formularz oferty.pdf (400 kB)
Załącznik 2 - przesłanki wykluczenia.pdf (506 kB)
Załącznik 3 spełnienie warunków.pdf (481 kB)
Załącznik 4 - wykaz robót budowlanych.pdf (408 kB)
Załącznik 5 - wykaz osób.pdf (517 kB)
załącznik 6 do siwz - Projekt.zip (117275 kB)
załącznik 6 do siwz - Przedmiary.zip (1411 kB)
załącznik 7 do siwz - STWIOR.zip (7130 kB)
Załącznik 8- Informacja dot listy kapitalowej.pdf (298 kB)
Załącznik 9- Zobowiązanie podmiotow trzecich -.pdf (1074 kB)
załącznik 10 - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (479 kB)
załącznik 11 - wzór umowy.pdf (383 kB)
Załącznik 12- oświadczenia do siwz-.pdf (402 kB)
Załączniki do umowy od 5 do 7 .pdf (197 kB)Warszawa dn. 27.06.2018 r.
Informacja z otwarcia ofert
do pobrania: Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (32 kB)


Warszawa. dnia 29.06.2018 r.


informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (383 kB)