Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/52/17
Temat: Docieplenie oraz remont części wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 1
w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik


Terminy

Składanie ofert: do 10.08.2017 r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert: 10.08.2017 r. godz. 11:00

Otwarcie ofert:

10.08.2017 r. godz. 11:00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (356 kB)