Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/54/17
Temat: Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2017 r. na terenie Administracji Nieruchomości 1 i 5
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Osoba do kontaktu w sprawie: Agata Ziemska


TERMINY:
składanie ofert do 29.08.2017 r. godz. 1000
otwarcie ofert 29.08.2017 r. godz. 1100

pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (3250 kB)
SIWZ.pdf (635 kB)
Załacznik nr 6 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf (210 kB)
Załacznik nr 6 do SIWZ - Przedmiar.pdf (2575 kB)
Załacznik nr 6 do SIWZ- STWiOR.pdf (11984 kB)
Załacznik nr 10 do SIWZ - wzór umowy .pdf (366 kB)
ZAŁACZNIKI DO UMOWY.pdf (213 kB)
Załaczniki nr 1-9 do SIWZ.pdf (3009 kB)

29.08.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert.pdf (242 kB)


11.09.2017 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (42 kB)