Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/56/18
Temat: Remont dachu oraz docieplenie budynku w formule zaprojektuj i wybuduj w budynku przy ul. Siennickiej 11 w Warszawie
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-08-23 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025


TERMINY:
Termin składania ofert do: 18.07.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 18.07.2018 r. o godz. 11:00


NOWE TERMINY:
Termin składania ofert do: 20.07.2018 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 20.07.2018 r. o godz. 12:00


Warszawa dnia 03.07.2018 r.

Dokumenty do pobrania:

Dokumentacja archiwalna.pdf (25278 kB)
Ogłoszenie.pdf (321 kB)
SIWZ .pdf (614 kB)
Zalecenia konserwatorskie.pdf (1759 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf (398 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (507 kB)
Załącznik 3 spełnienie warunków.docx.pdf (481 kB)
Załącznik 4 do SIWZ - oświadczenia do siwz.pdf (402 kB)
Załącznik 5 do SIWZ - wykaz robót budowlanych.pdf (310 kB)
Załącznik 6 do SIWZ - wykaz osób.pdf (397 kB)
Załącznik 8 do SIWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (370 kB)
załącznik 10 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (475 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - PFU.pdf (326 kB)
Załącznik nr 9 do SIWZ- Zobowiązanie podmiotow trzecich .pdf (1063 kB)
Załącznik nr 10 do umowy.pdf (16 kB)
Załącznik nr 11 do SIWZ - wzór umowy..pdf (404 kB)
Załączniki nr 3-7 do umowy.pdf (145 kB)


Warszawa, dnia 17.07.2018 r

Dokumenty do pobrania:

Odpowiedź na pytania do SIWZ:

Informujemy o możliwości zapoznania się z budynkiem. Budynek zostanie udostępniony do obejrzenia w dniu 18.07.2018 r. (środa) o godzinie 12:00. Osoba oddelegowana ze strony Zamawiającego będzie czekała na wszystkich zainteresowanych o wskazanej godzinie przed wejściem do budynku ul. Siennicka 11 (wejście do budynku znajduje się od podwórza dostępnego z ul. Grochowskiej i z ul. Lubomira).

Odpowiedź na pytania do SIWZ.pdf (57 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ + PFU - PO ZMIANIE.pdf (328 kB)
Ogloszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (25 kB)
Warszawa, dnia 20.07.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert:


Informacja z otwarcia ofert.pdf (35 kB)


Warszawa dn. 03.08.2018 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dokument do pobrania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (37 kB)


Warszawa dn. 13.08.2018 r.

Dział Zamówień Publicznych ZGN Praga Południe, w imieniu Komisji Przetargowej informuje o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz o przystąpieniu do ponownej oceny ofert.


Warszawa, dnia 23.08.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (38 kB)