Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/56/19.
Temat: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego oraz budowę instalacji doświetlenia przejścia przez podwórze pomiędzy ulicami: Walecznych 64, Holenderską 3 i Peszteńską 3 administrowane przez ZGN w Dzielnicy Praga - Południe w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina): 2019-08-05 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert (data i godzina):
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026


TERMINY:
Składanie ofert: do 05.08.2019 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert: 05.08.2019 r. godz. 11:00

Warszawa, dnia 19.07.2019 r.:
Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (6351 kB)
SIWZ.pdf (617 kB)
Załącznik 1 - formularz oferty.pdf (397 kB)
Załącznik 2 - przesłanki wykluczenia.pdf (513 kB)
Załącznik 3 - spełnienie warunków.pdf (487 kB)
Załącznik 4- oświadczenia do siwz-decyzja o usunięciu.pdf (404 kB)
Załącznik 5 - wykaz robót.pdf (368 kB)
Załącznik 6 - wykaz osób.pdf (320 kB)
Załącznik 7 -PFU.pdf (581 kB)
Załącznik do PFU - mapa, doświetlenia Walecznych,Peszteńska.pdf (131 kB)
Załącznik do PFU - zgoda na podłączenie zasilania .pdf (217 kB)
Załącznik 8 - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (451 kB)
Załącznik 9 - Zobowiązanie podmiotow trzecich - do uzgodnienia.pdf (789 kB)
załącznik 10 - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (553 kB)
Załącznik 11 - wzór umowy.pdf (335 kB)
Załaczniki do umowy.pdf (269 kB)Warszawa, dnia 05.08.2019 r.:
Informacja o unieważnieniu postępowania

dokument do pobrania: Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (236 kB)