Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/57/17
Temat: opracowanie dokumentacji projektowej oraz wymianę dwóch dźwigów osobowych w budynku przy ul. Targowej 12 w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Osoba do kontaktu w sprawie: Ageta Ziemska (22) 27-73-027


TERMINY:
składanie ofert do 28.08.2017 r. godz. 1000
otwarcie ofert 28.08.2017. r. godz. 1100

NOWE TERMINY:
składanie ofert do 30.08.2017 r. godz. 1000
otwarcie ofert 30.08.2017. r. godz. 1100

pliki do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (3169 kB)
SIWZ.pdf (569 kB)
Załacznik nr 6 do SIWZ - PFU .pdf (300 kB)
Załacznik nr 10 do SIWZ wzór umowy.pdf (402 kB)
Załaczniki do umowy.pdf (207 kB)
Załaczniki nr 1-9 do SIWZ.pdf (3188 kB)
18.08.2017 r.

Odpowiedź na pytania do SIWZ.pdf (972 kB)


30.08.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert.pdf (164 kB)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (37 kB)