Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/58/17
Temat: wykonanie remontu altany śmietnikowej i elewacji budynku przy ul. Skaryszewskiej 2 w Warszawie
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025


TERMINY:
składanie ofert do 06.09.2017 r. godz. 1000
otwarcie ofert 06.09.2017 r. godz. 1100

pliki do pobrania

Ogloszenie.pdf (2970 kB)
SIWZ.pdf (457 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf (360 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - przedmiar robót.pdf (982 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - STWiOR.pdf (569 kB)
Załącznik nr 10 do SIWZ - wzór umowy.pdf (521 kB)
Załączniki do SIWZ.pdf (2903 kB)
Załóącznik nr 6 do SIWZ - - dokumentacja fotograficzna.pdf (2305 kB)
Załóącznik nr 6 do SIWZ - Szkice.pdf (1145 kB)
Załóącznik nr 6a do SIWZ - dokumentacja archiwalna.pdf (1667 kB)

06.09.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert.pdf (169 kB)


08.09.2017 r.


Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (39 kB)