Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/58/18
Temat: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym, obejmująca instalację oświetlenia chodników, alejek, ścieżek i podwórek na terenie działek nr 110, 127/26 i 127/27 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-08-09 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Adam Pokora (22) 27-73-024


TERMINY:
Termin składania ofert do: 19.07.2018 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 19.07.2018 r. o godz. 12:00


Termin składania ofert do: 23.07.2018 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 23.07.2018 r. o godz. 12:00


Termin składania ofert do: 23.07.2018 r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 23.07.2018 r. o godz. 13:00

Warszawa dnia 04.07.2018 r.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie.pdf (438 kB)

SIWZ.pdf (690 kB)

Załącznik do SIWZ nr 1 - Formularz Oferty.pdf (457 kB)
Załącznik do SIWZ nr 2- Przesłanki wyklueczenia.pdf (506 kB)
Załącznik do SIWZ nr 3 - Spełnienie warunków.pdf (481 kB)
Załącznik do SIWZ nr 4 - Oświadczenie o braku orzecz. tyt. środka zapobieg. i o niezaleg. z opłac. pod. i opłat lok..pdf (402 kB)
Załącznik do SIWZ nr 5 - Wykaz robót budowlanych.pdf (368 kB)
Załącznik do SIWZ nr 6 - Wykaz osób.pdf (320 kB)
Załącznik do SIWZ nr 7 - OPZ.pdf (424 kB)
Załącznik do SIWZ nr 7 - PFU.pdf (755 kB)
Załącznik do SIWZ nr 8 - Informacja dot. listy kapitalowej.pdf (360 kB)
Załącznik do SIWZ nr 9 - Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (799 kB)
Załącznik do SIWZ nr 10 - Oświadczenie o statusie MŚP.pdf (475 kB)
Załącznik do SIWZ nr 11 - Wzór umowy.pdf (337 kB)

Załączniki 4,5,6,7 do Wzoru umowy.pdf (207 kB)
Załącznik nr 9 do umowy.pdf (412 kB)

Mapy działek nr 110, 127_26 i 127 _27.pdf (235 kB)
Projekt Zagospodarowania terenu.pdf (497 kB)

Warszawa dnia 17.07.2018 r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (34 kB)
odpowiedź Wszyscy.pdf (32 kB)

Warszawa dnia 20.07.2018 r.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana godzin.pdf (33 kB)
zmiana godzin otwarcia Wszyscy.pdf (27 kB)Warszawa dnia 27.07.2018 r.

Dokumenty do pobrania:
Informacja z otwarcia ofert.pdf (30 kB)


Warszawa dnia 09.08.2018 r.


Dokumenty do pobrania:

58.Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (35 kB)