Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/59/18
Temat: Odnowienia pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga- Południe m.st. Warszawy w 2018 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-07-30 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026


TERMIN

Termin składania ofert do: 18.07.2018 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 18.07.2018 r. o godz. 12:00
Warszawa dn. 03.07.2018 r.

Do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (517 kB)
SIWZ.pdf (718 kB)
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf (531 kB)
Załącznik nr 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (507 kB)
Załącznik nr 3 do SIWZ - spełnienie warunków.pdf (482 kB)
Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenia do siwz-decyzja o usunięciu.pdf (136 kB)
Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz robót budowlanych.pdf (370 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.pdf (246 kB)
Załacznik nr 7 do SIWZ.zip (1436 kB)
Załącznik nr 8 do SIWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (297 kB)
Załącznik nr 9 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich - do uzgodnienia.pdf (787 kB)
załącznik nr 10 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (475 kB)
Załączniki do wzoru umowy.pdf (115 kB)
Załączniki.pdf (129 kB)


Warszawa dn. 18.07.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert
do pobrania:
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (30 kB)
Warszawa dn. 30.07.2018 r,
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


do pobrania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (39 kB)