Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/60/17
Temat: wykonanie prac na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie podwórka usytuowanego przy ulicy Mińskiej 7 w Warszawie”
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026


TERMINY:
składanie ofert do 15.09.2017 r. godz. 1100
otwarcie ofert 15.09.2017 r. godz. 1200


pliki do pobrania:

Ogloszenie.pdf (3235 kB)
SIWZ.pdf (479 kB)
wzór umowy .pdf (354 kB)
Załacznik nr 6 - do SIWZ - Przekrój przez nawierzchnie.pdf (131 kB)
Załacznik nr 6 do SIWZ - STWiOR.pdf (1044 kB)
Załacznik nr 6 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia .pdf (312 kB)
Załacznik nr 6 do SIWZ - Projekt nasadzeń.pdf (257 kB)
Załacznik nr 6 do SIWZ - Projekt.pdf (2025 kB)
Załacznik nr 6 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf (353 kB)
Załacznik nr 6 do SIWZ - Rzut Podwórka.pdf (742 kB)
Załacznik nr 6 SIWZ - Projekt zagospodarowania terenu.pdf (4113 kB)
Załączniki do SIWZ.pdf (2923 kB)

15.09.2017 r.
Informacja z otwarcia ofert.pdf (28 kB)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (38 kB)