Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/61/17
Temat: Wykonywanie robót budowlanych związanych z usuwaniem nieprawidłowości w kominach i przewodach kominowych stwierdzonych w trakcie rocznej kontroli przewodów kominowych w budynkach będących w zasobach ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7 w 2018 r.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2017-10-04 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025


TERMINY:
składanie ofert do 21.09.2017 r. godz. 1000
otwarcie ofert 21.09.2017 r. godz. 1100


NOWE TERMINY:
składanie ofert do 22.09.2017 r. godz. 10:00
otwarcie ofert 22.09.2017 r. godz. 11:00
pliki do pobrania:

Ogłoszenie.pdf (3237 kB)
SIWZ.pdf (524 kB)
Wzór umowy.pdf (804 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (200 kB)
Załącznik nr 6 do siwz - STWiOR.pdf (2645 kB)
Załącznik nr 6 do siwz- Przedmiar robót.pdf (1205 kB)
Załącznik nr 7 do siwz- Wykaz adresowy dla AN 1, 5, 6 i 7..pdf (3211 kB)
Załączniki do SIWZ.pdf (3116 kB)


Zmiana w treści Załącznik nr 11 do SIWZ - wzór umowy

Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf (34 kB)
Informacja o zmianie zapisów SIWZ.pdf (64 kB)


OTWARCI E OFERT: 22.09.2017 r.

Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (30 kB)


04.10.2017 r

Informacja o wyborze oferty.pdf (42 kB)