Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/62/17
Temat: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji ciepłej wody, wymianę pionu 11 instalacji kanalizacyjnej, adaptację pomieszczenia kotłowni gazowej na pomieszczenie węzła cieplnego, montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ulicy Targowej 12 w Warszawie
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Osoba do kontaktu w sprawie: Ageta Ziemska (22) 27-73-027TERMINY:
składanie ofert do 25.09.2017 r. godz. 10:00
otwarcie ofert 25.09.2017 r. godz. 11:00Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (465 kB)
Rzut piwnic c.o..pdf (4943 kB)
Rzut Piwnic wod_kan.pdf (4023 kB)
SIWZ.pdf (556 kB)
Załacznik nr 1-9.pdf (3211 kB)
Załacznik nr 6 do SIWZ - PFU.pdf (737 kB)
Załacznik nr 10 do SIWZ - wzór umowy.pdf (403 kB)


Informacja z otwarcia:
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (28 kB)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (39 kB)