Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/64/17
Temat: Wykonanie – doposażenie budynku w instalację centralnego ogrzewania, c.w.u. z cyrkulacją, przygotowania pomieszczenia dla potrzeb węzła cieplnego oraz instalacji technologii i elektryki węzła cieplnego dla budynku mieszkalno-biurowego przy ul. Podskarbińskiej 6 w Warszawie
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2017-11-17 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska

TERMINY:

składanie ofert do 05.10.2017 r. godz. 10:00
otwarcie ofert 05.10.2017 r. godz. 11:00
TERMINY:
składanie ofert do 06.10.2017 r. godz. 10:00
otwarcie ofert 06.10.2017 r. godz. 11:00


do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (500 kB)
Podskarbińska 6 adaptacja pom na węzeł.zip (722 kB)
Podskarbińska 6 projekt c.o..zip (1623 kB)
Podskarbińska 6 projekt c.w..zip (1247 kB)
Podskarbińska 6 projekt elektryki węzła.zip (2381 kB)
Podskarbińska 6 projekt węzła.zip (4049 kB)
SIWZ.pdf (631 kB)
Załacznik nr 10 do SIWZ - wzór umowy .pdf (386 kB)
Załaczniki nr 1 - 9 do SIWZ.pdf (375 kB)

ODPOWIEDZ NA PYTANIE WYKONAWCY

Odpowiedz na pytanie Wykonawcy Do wszystkich Zainteresowanych.pdf (39 kB)

Zmiana zapisów SIWZ
Informacja o zmianach zapisów SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu.pdf (752 kB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (94 kB)
Załącznik 5 - wykaz osób.pdf (248 kB)


Informacja z otwarcia

Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (47 kB)


Warszawa, dnia 17.11.2017 r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (52 kB)