Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/65/18
Temat: Wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Komorskiej 34 i ul. Komorskiej 50 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-08-09 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026TERMINY:
Termin składania ofert do: 03.08.2018 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:03.08.2018 r. o godz. 12:00
Warszawa dnia 19.07.2018 r.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (616 kB)
SIWZ.pdf (707 kB)
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty Część 1 i Część 2.pdf (494 kB)
Załącznik nr 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (507 kB)
Załącznik nr 3 do SIWZ - spełnienie warunków.pdf (481 kB)
Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenia do siwz-decyzja o usunięciu.pdf (402 kB)
Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz robót budowlanych.pdf (368 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.pdf (320 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia PFU.zip (12420 kB)
Załącznik nr 8 do SIWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (380 kB)
Załącznik nr 9 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich - do uzgodnienia.pdf (713 kB)
załącznik nr 10 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (475 kB)
Załącznik nr 11 do SIWZ - wzór umowy.pdf (337 kB)Warszawa dn. 03.08.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert
Dokument do pobrania: Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (38 kB)Warszawa dn. 09.08.2018 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dokumenty do pobrania:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część I.pdf (40 kB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Część II.pdf (37 kB)