Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/65/19.
Temat: Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Kobielskiej 28, Kobielskiej 64 i Kobielskiej 71 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2019-09-02 godz. 11:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2019-09-19 godz. 14:22
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025


TERMINY:
Składanie ofert: do dnia 28.08.2019 r. godz. 11:00
Otwarcie ofert: dnia 28.08.2019 r. godz. 12:00

NOWE TERMINY:
Składanie ofert: do dnia 30.08.2019 r. godz. 11:00
Otwarcie ofert: dnia 30.08.2019 r. godz. 12:00


NOWE TERMINY:
Składanie ofert: do dnia 02.09.2019 r. godz. 11:00
Otwarcie ofert: dnia 02.09.2019 r. godz. 12:00


Warszawa dn. 13.08.2019 r.
Dokumenty do pobrania:


Ogłoszenie.pdf (801 kB)
SIWZ.pdf (753 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty (cz. 1).pdf (477 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty (cz. 2).pdf (476 kB)
Załącznik 1 do SIWZ- formularz oferty (cz. 3).pdf (476 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (511 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - spełnienie warunków.pdf (485 kB)
Załącznik 4 do SIWZ - oświadczenia do siwz.pdf (403 kB)
Załącznik 5 do SIWZ - wykaz robót budowlanych.pdf (388 kB)
Załącznik 6 do SIWZ - wykaz osób.pdf (321 kB)
Załącznik 7 do SIWZ OPZ, PFU (Kobielska 28, 64, 71).zip (2882 kB)
Załącznik 8 do SIWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (355 kB)
Załącznik 9 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich .pdf (1071 kB)
Załącznik 10 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (549 kB)
Załącznik 11 do SIWZ - wzór umowy.pdf (341 kB)
Załączniki do umowy.doc.pdf (460 kB)

Warszawa dn. 21.08.2019 r.


Dokumenty do pobrania:

Ogloszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (24 kB)
Odpowiedź na pytania do SIWZ (do wszystkich uczestników postępowania).pdf (43 kB)

Warszawa dn. 29.08.2019 r.

Odpowiedź na pytania do SIWZ:

Odpowiedź na pytania do SIWZ - do wszystkich uczestników postępowania.pdf (41 kB)
Ogloszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (63 kB)
Warszawa dn. 02.09.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert.pdf (51 kB)


Warszawa dn. 19.09.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 1, 2 i 3:

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty część 1.pdf (41 kB)
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty część 2.pdf (41 kB)
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty część 3.pdf (42 kB)